Generalforsamling 2021

                                                                                                            19. januar 2021.

 

Indkaldelse nr. 1 jf. §4 til generalforsamling i

JAZZENS VENNER FYN

Onsdag d. 31. marts 2021 kl. 19,00

Sted: Oplyses i endelig indkaldelse.

(spisning forinden generalforsamlingen vil blive arrangeret, dersom restriktionerne i forbindelse med Covid 19 tillader dette på tidspunktet. Det samme gør sig gældende med musik efter generalforsamlingen).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til foreningens formand på knudtheil@gmail.com,  således at det er fremme senest den 15. februar. 

Herefter vil endelig indkaldelse blive udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Husk: Der skal være betalt kontingent for 2021 senest d. 20. marts 2021 for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Knud Theil Nielsen, fmd.

 

 

 

 

 

 

 

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan ses under Om - referater i indholdsfortegnelsen.